Vad innebär Mästartiteln?
En Mästare är en yrkesutövare som med godkännande genomfört samtliga de avancerade både teoretiska och praktiska prov som branschen kräver som bevis på yrkesskicklighet, kunskap, och redlighet i yrket. För att då genomföra Mästarprov krävs bevisade yrkeskunskaper (tex Gesällbrev). Dessutom krävs minst sex års erfarenhet i yrket, godkända kunskaper i ekonomi och gott renommé. Provbestämmelserna är utarbetade av branschen och godkända av Sveriges Hantverksråd.
Mästarbreven är reglerade i lag.

Vad är Gesällbrev?
Vägen till Mästarbrev går oftast via Gesällbrev som hantverkaren får efter godkänt yrkesprov som är fastställt och granskat av branschen samt godkända av Sveriges Hantverksråd. Gesällbrevet kan ses som examensbeviset på att man har de yrkeskunskaper som krävs för att kunna utföra sitt yrke.

Varför anlita en Frisörmästare?
Att anlita en hantverkare med Mästarbrev är den bästa kvalitetsgarantin du kan få på att arbetet utförts av en utövare med mycket stor yrkesskicklighet och kompetens i sitt yrke!